تعویق برگزیت تا انتخابات پارلمان اروپا امکانپذیر است - مهر | نیوز پارسی

تعویق برگزیت تا انتخابات پارلمان اروپا امکانپذیر است

منبع: مهر

بازدید: 4

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 15:45


رئیس سابق پارلمان اروپا در گفتگویی تعویق در اجرایی شدن برگزیت را تنها تا زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا ممکن دانست.

تعویق برگزیت تا انتخابات پارلمان اروپا امکانپذیر است

به گزارشخبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری آلمان، «المار بروک» رئیس سابق پارلمان اروپا در گفتگو با رادیو آلمان در خصوص عدم اجرایی شدن برگزیت در زمان تعیین شده از سوی بروکسل اظهار داشت: در چنین شرایطی راهی جز به تعویق انداختن زمان تحقق برگزیت باقی نمانده است.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات پارلمانی اروپا و اینکه تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا زمان زیادی باقی نمانده است، افزود: در صورتی که شرایط به تعویق انداختن برگزیت مهیا باشد این امر تنها تا زمان برگزای انتخابات پارلمانی امکانپذیر خواهد بود.

رئیس سابق پارلمان اروپا همچنین خاطرنشان کرد: دلیلی برای مشارکت شهروندان انگلیسی در انتخابات پارلمانی اروپا وجود ندارد.

بر اساس توافق اولیه میان لندن و بروکسل انگلیس تا پایان ماه مارس باید اتحادیه اروپا را ترک کند، اما مجلس عوام این کشور در دو رأی گیری خود به برگزیت رأی منفی داده است.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو