جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس - بهداشت نیوز | نیوز پارسی
جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس


بازدید: 5

تاریخ: 1398/1/27

ساعت: 04:29


حدود ۱۰ روز از ورود سیلاب به خانه وکاشانه مردمان پلدختر می‌گذرد، حال و روز این روزهای مردمان پلدختر غم سنگینی را بر دل می‌گذارد، تکه‌های زندگی‌شان را میان گل و لایی که ارتفاعش در برخی خانه‌ها ۱.۵ متر است، جست‌وجو می‌کنند.

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

جست‌وجو در ویرانه‌های سیل + عکس

ایمنابه روایت تصویر


به روایت ویدئو