جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی- اخبار خبری - اخبار تسنیم - Tasnim - تسنیم | نیوز پارسی
جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی- اخبار خبری - اخبار تسنیم - Tasnim

جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی- اخبار خبری - اخبار تسنیم - Tasnim


منبع: تسنیم

بازدید: 2

تاریخ: 1398/1/27

ساعت: 01:36


محمود حجتی وزیر کشاورزی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

محمود حجتی وزیر کشاورزی در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

سیده فاطمه ذوالقدر سخنگوی فراکسیون معلولان مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

جلسه مشترک دولت و مجلسه برای حمایت از تولید ملی

رضا رحمانی وزیر صنایع در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

رهاد دژپسند وزیر اقتصاد و حسن زمانی مشاور رئیس مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک دولت و مجلس با موضوع حمایت از تولید ملیبه روایت تصویر


به روایت ویدئو