جمهوری آذربایجان شرکت تولید تجهیزات نظامی 'آذرسلاح' را تاسیس می کند - خبرگزاری ایرنا | نیوز پارسی
جمهوری آذربایجان شرکت تولید تجهیزات نظامی 'آذرسلاح' را تاسیس می کند

جمهوری آذربایجان شرکت تولید تجهیزات نظامی 'آذرسلاح' را تاسیس می کند


بازدید: 39

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:30


به گزارش سایت ریاست جمهوری آذربایجان، بر اساس این فرمان برای تامین توسعه پایدار صنایع دفاعی و تکمیل ساز و کارهای مدیریت، استفاده ثمر بخش از ظرفیت های موجود در این حوزه و نیز تبدیل جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز صنعتی تولید کننده سلاح در منطقه شرکت ' آذرسلاح ' تاسیس می شود .
طبق این فرمان ، یکی از اهداف تاسیس این شرکت، سازماندهی تولید و صادرات سلاح ، فروش تجهیزات نظامی در داخل و خارج از کشور و هماهنگی فعالیت واحدهای تولید تجهیزات نظامی بر مبنای استانداردهای روز است.
مسئولیت این شرکت را هیات اداری سه نفری ، شامل رئیس و دو معاون آن که از سوی رئیس جمهوری آذربایجان منصوب می شوند، بر عهده خواهند داشت .
بنا به این فرمان، هیات دولت جمهوری آذربایجان موظف شد ظرف سه ماه آینده مقدمات فعالیت این شرکت تولید تجهیزات نظامی را فراهم کند.
طبق این فرمان وزارت صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان تا ثبت رسمی این شرکت جدید فعالیت خود را ادامه خواهد داد .

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو