راننده خودرویی در یکی از جاده‌های تاتارستان روسیه مشغول رانندگی بود که ناگهان با یک دستگاه کامیون تصادف کرد.

علت این حادثه، فقدان چراغ خطر در کامیون و سرعت کم این خودرو بود.