دانلود؛ پاس گل رضا قوچان نژاد مقابل انوسیس (آپوئل 3-0 انوسیس)

منبع: طرفداری

بازدید: 12

تاریخ: 1397/8/20

ساعت: 00:31


طرفداری - در پیروزی 3 بر 0 آپوئل مقابل انوسیس در لیگ قبرس، رضا قوچان نژاد پاس گل اول تیمش را به ثبت رساند. 

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو