دستگاه‌های مختلف برای امریه باید سایت راه اندازی کنند - رکنا | نیوز پارسی

دستگاه‌های مختلف برای امریه باید سایت راه اندازی کنند

منبع: رکنا

بازدید: 32

تاریخ: 1397/8/15

ساعت: 08:58


رکنا: رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: به سازمان‌هایی که درخواست نیروی سرباز به عنوان امریه دارند اعلام کردیم تا با راه اندازی یک سایت امکان ثبت نام برای همه مردم در امریه را آماده کنند.

به گزارش رکنا، سردا موسی کمالی رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح در این باره اظهار داشت: در بحث امریه بالغ بر صد دستگاه اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان ها، بنیاد‌ها و دانشگاه از خدمت سرباز به عنوان امریه استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: امریه به دو نوع است یک دسته افرادی که در یگان‌های حافظت هستند و کار‌های حفاظت فیزیکی را انجام می‌دهند که این سربازان امریه همان ۲۱ ماه مثل مناطق عادی نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنند، اما در نوع دوم افرادی که برای کار‌های تخصصی مشغول به خدمت می‌شوند ۲۴ ماه خدمت خواهند کرد.

سردار کمالی اضافه کرد: امریه هر سازمانی سقفی دارد و به سازمان‌ها تاکید شده باید سایتی را اعلام کنند تا افراد واجد شرایط آنجا ثبت نام کنند. خوشبختانه اکثر این سازمان‌ها این کار را انجام داده اند. به سازمان‌هایی که این سایت را راه اندازی نکرده اند فرصتی داده ایم تا با راه اندازی یک سایت شرایط ثبت نام برای همه افراد متقاضی امریه به صورت عادلانه فراهم شود درغیراینصورت سهمیه‌های این سازمان‌ها متوقف خواهد شد.

سردار کمالی در خصوص حقوق امریه‌ها نیز ادامه داد: حقوق سرباز‌ها بنا بر محل خدمت آن‌ها در مناطق عادی، محروم و امنیتی متفاوت است که در مناطق امنیتی سربازان حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. سربازان امریه عادی محسوب شده و حقوق مناطق عادی را دریافت می‌کنند.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

مطالب مشابه