دستگاه‌های مختلف برای امریه باید سایت راه انداز کنند - میزان | نیوز پارسی

دستگاه‌های مختلف برای امریه باید سایت راه انداز کنند

منبع: میزان

بازدید: 21

تاریخ: 1397/8/15

ساعت: 07:09


خبرگزاری میزان- رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح گفت:به سازمان‌هایی که درخواست نیروی سرباز به عنوان امریه دارند اعلام کردیم تا با راه اندازی یک سایت امکان ثبت نام برای همه مردم در امریه را آماده کنند.

دستگاه‌های مختلف برای امریه باید سایت راه انداز کنند

سردا موسی کمالی در گفت و گو با خبرنگار میزان اظهار داشت:در بحث امریه بالغ بر صد دستگاه اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، بنیاد‌ها و دانشگاه از خدمت سرباز به عنوان امریه استفاده می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه از چند هزار نفر سرباز معلم تا جایی که دو یا سه مورد امریه لازم دارند از سربازان امریه استفاده می‌کنند اضافه کرد:امریه به دو نوع است یک دسته افرادی که در یگان‌های حافظت هستندوکار‌های حفاظت فیزیکی را انجام می‌دهد که این سربازان امریه همان ۲۱ ماه مثل مناطق عادی نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنند، اما در نوع دوم افرادی که برای کار‌های تخصصی مشغول به خدمت میشوند  ۲۴ ماه خدمت خواهند کرد.

سردار کمالی اضافه کرد:امریه هر سازمانی سقفی دارد و به سازمان‌ها تاکید شده باید یک سایتی را اعلام کنند تا افراد واجد شرایط آنجا ثبت نام کنند. خوشبختانه اکثر این سازمان این کار را نجام داده اند.


وی گفت:به سازمان‌هایی که این سایت را راه اندازی نکرده اند فرصتی داده ایم تا در این زمان با راه اندازی یک سایت شرایط ثبت نام برای همه افراد متقاضی امریه به صورت عادلانه فراهم شود درغیراینصورت سهمیه‌های این سازمان‌ها متوقف خواهد شد.


سردار کمالی در خصوص حقوق امریه‌ها نیز ادامه داد:حقوق سرباز‌ها بنا بر محل خدمت آن‌ها در مناطق عادی، محروم و امنیتی متفاوت است که در مناطق امنیتی سربازان حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. وسربازان امریه عادی محسوب شده و حقوق مناطق عادی را دریافت می‌کنند.


مطالب مشابه