دلایل بروز سوانح جاده ای از نگاه مردم - ایسنا | نیوز پارسی

دلایل بروز سوانح جاده ای از نگاه مردم

منبع: ایسنا

بازدید: 3

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 16:51


دلایل بروز سوانح جاده ای از نگاه مردم

به گزارش ایسنا،طبق این نظرسنجی۴۷.۷ درصد مردم، مهم‌ترین دلیل بروز زیاد سوانح جاده‌ای را عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مردم می‌دانند.

نتایج نظرسنجی ملی اسفندماهایسپانشان می‌دهد:

۲۴.۸ درصد پاسخگویان استاندارد نبودن جاده‌ها،

۱۷.۵ درصد استاندارد نبودن خودروها،

۴.۷ درصد عدم آموزش کافی رعایت قوانین توسط مردم،

۲.۷ درصد عدم نظارت کافی توسط پلیس راهنمایی رانندگی و

۰.۷ درصد سفت و سخت نبودن جریمه‌های رانندگی را از دلایل بروز زیاد سوانح جاده‌ای در ایران اعلام کرده‌اند.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو