ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست - قانون | نیوز پارسی

ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست

منبع: قانون

بازدید: 10

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 21:31


از عوامل داخلی در ایجاد مشکلات می‌توان به انواع کارشکنی‌ها و عدم توجه به برنامه‌ریزی‌های دقیق اشاره کرد...

قانون- روح ا... بابایی صالح/ عضو هیات ريیسه کمیسیون اجتماعی مجلس

شرایط کشور ایران در خاورمیانه برای هر کسی واضح و روشن است. ایران تنها کشور خاورمیانه است که در در برابر بسیاری از مشکلات ایستاده و به کشورهایی مانند آمریکا و اسرايیل باج نمی دهد.

اما با این همه اگر مشکلاتی هم در کشور وجود دارد، به دو دلیل قابل توجیه است؛ یکی عامل خارجی و دیگری عوامل داخلی. بر اساس تحریم‌های موجود و فشارهایی که در پی این محدودیت‌ها ایجاد شده، بخشی از گرفتاری‌ها در جامعه شکل گرفته است. اما یکی از نکات اصلی در ایجاد این مشکلات، توجه به عوامل زمینه ساز داخلی در ایجاد این گرفتاری هاست.

از عوامل داخلی در ایجاد مشکلات می‌توان به انواع کارشکنی‌ها و عدم توجه به برنامه‌ریزی‌های دقیق اشاره کرد. از سوی دیگر عدم توجه به نیازهای مردم و انواع سوء‌استفاده هایی که وجود دارد، همگی نقش مهمی در ریشه بسیاری از مشکلات دارند.

از طرف دیگر، رانت خواری و سوءاستفاده مالی باعث شده تا اکنون شاهد بسیاری از گرفتارهای‌ها باشیم. همه این مسائل وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند فشار زیادی را بر دوش مردم تحمیل می‌کنند که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد. در این میان بیشتر از همه، قشر آسیب پذیر جامعه متضرر می‌شود. کارگران و کشاورزان همان گروهی هستند که با چنین اتفاقاتی بیشترین ضربه را می‌خورند. برای از بین بردن هر یک مشکلات اقتصادی یا اجتماعی و حتی سیاسی باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

این در حالی است که به جای برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از نظرات کارشناسی، بیشتر برنامه‌ها با عجله تهیه می‌شوند. اما یادمان باشد که کشور ما از منابع و پتانسیل‌های قوی و خوبی در بیشتر زمینه‌ها برخوردار است و در صورت به‌کارگیری مدیران خوب و ایجاد وحدت در میان احزاب مختلف می‌توان بسیاری از این گرفتاری‌ها را از بین برد.

با ایجاد انسجام در میان حزب‌های مختلف و کنار يكديگر بودن افراد مختلفی که در جناح‌های سیاسی گوناگون قرار دارند، می‌توان بر این گرفتاری‌ها غلبه کرد. برای ایجاد چنین وحدتی باید تحت فرمان رهبری حرکت کرد. شرایط امروز کشور بسیار بهتر از زمان جنگ است و حل مشکلات ساده‌تر از روزهای جنگ است. اکنون کشور در وضعیت جنگ اقتصادی است و برای حل این مشکلات باید کمی از وجدان کشورهای غیرمسلمان الگو برداری کنیم.

اینکه بخواهیم قصور را گردن یکدیگر بیندازیم، به نوعی رفع مسئولیت است که این کار اشتباه باید به طور کلی از تصمیم‌گیری‌ها حذف شود، زيرا در این‌صورت کشور از روی هوا و هوس و توصیه و سفارش افراد اداره می‌شود که این مساله در حل گرفتاری نقشی نخواهد داشت و نیازهای کشور و مردم در این صورت تامین نمی شود. ما در رأس برنامه‌های خود سایه رهبری را داریم و باید از این توان استفاده کنیم.

از طرف دیگر اگر تصمیم گیری‌ها، نظر کارشناسانه وجود داشته باشد در این صورت مجلس نیز از لوایح حمایت می‌کند و با تصویب قوانین مناسب بسیاری از معضلات از میان برداشته می شود. یکی از اشکالات اساسی که اکنون در ایجاد بسیاری از گرفتاری‌ها نقش دارد این است که قوانین بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان به درستی اجرا نمی‌شوند.

در این صورت تنها فشار متوجه جامعه شده و این مردم هستند که ضرر می‌کنند. باید گفت که اصل نظام ما ایراد ندارد و این افراد هستند که با قرار گیری در جناح‌های مختلف ریشه مشکلات را بررسی نمی‌کنند و این مساله شرایط را خراب کرده است. این در حالی است که در زمان جنگ کسی به مباحث سیاسی و جناحی فکر نمی‌کرد و همه در فکر ایجاد رفاه برای جامعه بودند. در حال حاضر نيز زمان مناسبي است تا همه درگیری‌های جناحی کنار گذاشته شود و دست در دست هم برای مستضعفان اقدامی اساسی انجام داد.

مطالب مشابه