شهادت ۳۸۰۰ نفر از نیروهای پلیس در مبارزه با موادمخدر - رکنا | نیوز پارسی
شهادت ۳۸۰۰ نفر از نیروهای پلیس در مبارزه با موادمخدر

شهادت ۳۸۰۰ نفر از نیروهای پلیس در مبارزه با موادمخدر


منبع: رکنا

بازدید: 4

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 17:18


رکنا: سردار مومنی از اختصاص یافتن یکی از مراکز بازپروری برای پذیرش منع پذیرش‌های معتادان دارای بیماری خبر داد.

به گزارش رکنا، سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشوراظهار داشت : در سخنرانی سران کشور‌ها که آمریکایی ها هم در آن جلسه حضور داشتند اعلام کردم کهدر راستای مبارزه با موادمخدر و قاچاق آن و درگیری با اشرار قاچاقچی، ۳۸۰۰ نفر از جوانان ما به شهادت رسیدند و ۱۸ نفر در سال جاری شهید شدند.

وی افزود: افغانستان ۱۰هزار تن موادمخدر را در سال کشت و توزیع میکند امادر ایران ۸۰۰ تن کشف می‌شود در جای دیگر ۲۰۰ تن، و بقیه کشورها در راستای مبارزه با موادمخدر کم کاری می‌کنند که من‌گفتم اگر این روند ادامه داشته باشد جمهوری اسلامی ایران در روند اجرای کار‌های خود تجدید نظرخواهد کرد و صرفا به رسیدگی موارد داخلی خواهد پرداخت.

سردار مومنی تصریح کرد: نگاه ما نگاه انسانی به معتادان است،هرگز این افراد را عناصر زائد نمی‌دانیم، این افراد نباید زیر بوته‌ها بخوابند و سرپناه نداشته باشند، باید مراکزی باشد به آن‌ها رسیدگی شود و درمان شوند.

وی افزود: مراکزی که در حال حاضر در حال فعالیت است مسائل درمان و رسیدگی به معتادان را دستور کار خود قرار دادند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور بیان کرد: کسانی که منع پذیرش دارند باید درمان شوند، بایستی یک مرکز از میان مراکز موجود برای منع پذیرشی‌ها اختصاص یابد.

سردار مومنی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۴ هزار نفر در مراکز ما درمان و بستری شدند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو