صحبتهای دادگر درباره کاروان اعزامی به مسابقات جام جهانی تیراندازی - ورزش 3 | نیوز پارسی

صحبتهای دادگر درباره کاروان اعزامی به مسابقات جام جهانی تیراندازی

منبع: ورزش 3

بازدید: 6

تاریخ: 1398/1/27

ساعت: 02:21
به روایت تصویر


به روایت ویدئو