ضعف‌های مشهود بازاریابی در حوزه‌های مختلف - ایسنا | نیوز پارسی

ضعف‌های مشهود بازاریابی در حوزه‌های مختلف

منبع: ایسنا

بازدید: 3

تاریخ: 1398/1/25

ساعت: 01:03


ضعف‌های مشهود بازاریابی در حوزه‌های مختلف

به گزارش ایسنا،دکتر امین رستم زاده، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در این جلسه که در محل جلسات معاونت پژوهشی واحد برگزار شد گفت: پژوهش‌های بازار کسب و کارها از ابعاد مختلفی چون روانشناسی بازار، ذائقه شناسیرفتارسنجی، مخاطبسنجیو … از اولویت‌های پژوهشی گروه مدیریت کسب و کار بوده و بایدبصورتجدی مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در عرصه رقابت در فضای اقتصادی حاکم بر کسب و کارها چه در داخل و خارج کشور، تولید محصول با کیفیت متناسب با نیاز و ذائقه بازار و مصرف کنندگان یکی از ضروریات امر است که مدیران کسب و کارها مجاب به توجه جدی به آنها هستند.

وی بازاریابی را حلقه رابط بین تولید کننده و مصرف کننده عنوان کرد و افزود: بازاریابیبعنوانعلمی نوپا در اقتصاد کشورومباحثمدیریت کسب و کارها می‌تواند فواید متقابل هم برای حمایت از تولیدکنندگان برای ایجاد و توسعه بازارهای جدید برای کسب و کارها و هم برای مصرف کنندگان جهت پاسخ ملموس به نیازهای در حال تغییر خریداران و مخاطبان و مشتریان کسب و کارها داشته باشد.

عضو گروه پژوهشی مدیریت کسب و کار واحد ادامه داد: کسب و کارها و در مجموع صنایع کشور برای خروج از رکود اقتصادی حاکم چاره‌ای جز ورود علمی و تخصصی به مباحث متنوع بازار از جمله بازاریابی تولید محور نداشته و باید در دریای متلاطم رقابت اصول بازاریابی نوین را از ابتدای چرخه تولید، توزیع و فروش مدیریت کسب و کارشان مدنظر قرار دهند تا بتوانند وارد فاز صادراتی و رقابت بینالمللیشوند.

دکتر رستم زاده آذربایجان غربی را به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیای و همسایگی با کشورهای همسایه یکی از پتانسیل‌های توسعه بازارهای جدید در کشورهای خارجی برای کسب و کارهای منطقه‌ای و ملی و محصولات تولیدی در دو سطح عنوان کرد و افزود: گروه پژوهشی مدیریت کسب و کار واحد با بهرهگیریاز توان علمی اعضای متخصص در حوزه‌های تحلیل بازاریابی، مدیریت، حقوق بازار و فضای حقوقی تجارت و کسب و کارها و … می‌تواندبصورتعلمیخلاءبازاریابی کسب و کارها و صنایع استان و حتی کشور را برطرف کند.

وی افزود: گروه مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی باید مدل مدیریتی و ارائه خدمات تخصصی خود را به گونه‌ای طراحی کند تا قابلیت علمی عملی مؤثرتر جهت ارائه مشاوره به صنایع وشرکتهایبزرگ و کوچک و انواع کسب و کارها برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش محصولات در حوزه‌های کارآفرینی، مدیریت کسب و کار و بازاریابی داشته باشد.

سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بازار از تمامی ابعاد در کشور مغفول و مجهول علمی و عملی است خاطرنشان کرد: ضعف بازاریابی نه تنها در حوزه کسب و کارها و صنایع تولیدی بلکه در حوزه محصولات کشاورزی نیزبالعینهاحساس می‌شود که ضروری است با ایجاد کارگروه‌های تخصصی بازاریابی در سطح استان مشکل عمده صنایع و تولیدکنندگان استان رفع شود و جهاد دانشگاهی استان می‌تواند در این خصوص نقش آفرینی و جایگاه ویژهایداشته باشد.

وی راه‌اندازی گروه تحقیقاتی و پژوهشکده و خصوصاً مرکز رشد در این حوزه را از برنامه‌های آتی این واحد اعلام کرد.

در ابتدای این جلسه دکتر ولی زاده، معاون پژوهشی واحد با ارائه گزارش از عملکرد گروه مدیریت کسب و کار و پروژه‌هایهایمشترک هر سه گروه معاونت خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری به عمل آمده موافقت قطعی و تبدیل وضعیت گروه‌های موجود در ۶ ماهه اول از اولویت‌های کاری این معاونت است.

وی خاطرنشان کرد: برای ارتقا درآمد و اخذ طرح‌های پژوهشی باید اهتمام و نگاه ویژه‌تری نسبت به سال گذشته از سوی پژوهشگران گروه مدیریت کسب و کار صورت پذیرد.

معاون پژوهشی واحد با اشاره به اهمیت بازار در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی خاطر نشان کرد: عدم وجود و تربیت نیروی متخصص علمی و عملی یکی از مشکلات عمده کاری در این حوزه است و گروه باید در این حوزه جذب نیرو داشته باشد.

در ادامه اعضای گروه پژوهشی مدیریت کسب و کار واحد به بحث و بررسی پیرامون موضوع جلسه پرداختند.


مطالب مشابه