طرح روی جلد اکونومیست؛ کنایه به ترامپ+عکس - تابناک باتو | نیوز پارسی

طرح روی جلد اکونومیست؛ کنایه به ترامپ+عکس

بازدید: 19

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 22:43


طرح روی جلد اکونومیست؛ کنایه به ترامپ+عکس

طرح روی جلد مجله اکونومیست، کنایه ای به نتایج انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا دارد.

جامعه دوپاره، حاکمیت امریکا را هم دوپاره کرد، دمکرات ها به مدد شهرنشینان و حومه شهرها حاکمیت مجلس نمایندگان را در دست گرفته اند، اما جمهوریخواهان آرای مناطق روستایی و کم جمعیت را کسب کردند تا بر سنا مسلط بمانند.

اداره حکومت در این شرایط دشوار است. وقتی یک بخش از نهاد قانونگذاری مشروعیتش را از جمعیت و بخش دیگر از قلمرو گرفته، ادامه کارشان به حکمرانی ضعیف و واگرایی از نظام سیاسی منجر خواهد شد.

خبرآنلاینبه روایت تصویر


به روایت ویدئو