عکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونی - روز پلاس | نیوز پارسی
عکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونی

عکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونی


منبع: روز پلاس

بازدید: 12

تاریخ: 1397/11/22

ساعت: 14:30


ورود ده‌ها خرس قطبی به یک منطقه مسکونی در شمال روسیه وحشت ساکنان این منطقه را در پی داشته است. به دنبال تهاجم خرس های قطبی به منطقه نوایا زملیا مقامات این منطقه که حدود 3 هزار نفر در آنجا سکونت دارند با اعلام هشدار وضعیت اضطراری اعلام کردند.عکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونیعکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونیعکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونیعکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونیعکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونیعکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونیعکس/ هجوم خرس‌های قطبی به منطقه مسکونی


مطالب مشابه