لهستان جزیره مصنوعی در خلیج کالینینگراد احداث می کند - خبرگزاری ایرنا | نیوز پارسی
لهستان جزیره مصنوعی در خلیج کالینینگراد احداث می کند

لهستان جزیره مصنوعی در خلیج کالینینگراد احداث می کند


بازدید: 14

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:18


به گزارش ایرنا به نقل از این وبگاه خبری، مقامات لهستانی قصد ندارند از این جزیره برای اهداف گردشگری استفاده کنند بلکه مقاصد دیگری از جمله اهداف نظامی، دسترسی به دریای بالتیک از طریق رود ویستولا و فراهم آوردن فرصت های امنیتی و دفاع در منطقه، مورد نظر آنهاست.
طبق این گزارش، بیش از 15.8 میلیارد روبل (بیش از 235 میلیون دلار) هزینه احداث این جزیره مصنوعی خواهد بود. اداره امور دریایی لهستان اظهارکرد که پس از دریافت تمام مجوزها قبل از 20 مارس 2019 (29 اسفند 1397) مناقصه ساخت این طرح آغاز خواهد شد.
لهستان یکی از وفادارترین متحدان آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی است و در میان دولتمردان و مردم لهستان حس ترس و عدم اطمینان نسبت به روسیه، رایج است. با توجه به اهداف نظامی ساخت این جزیره مصنوعی، پیش بینی می شود که مسکو به این اقدام واکنش منفی نشان دهد.
شبس**9460**1488

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو