مدرسه علمیه انوار العلوم روستای ماخونیک- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim - تسنیم | نیوز پارسی
مدرسه علمیه انوار العلوم روستای ماخونیک- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim

مدرسه علمیه انوار العلوم روستای ماخونیک- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim


منبع: تسنیم

بازدید: 3

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 15:51


مدرسه دارای شعبة حفظ قرآن مجید بوده كه در شعبه حفظ قرآن به طور دائم مشتاقان كلام وحی مشغول فراگیری قرآن می‌باشند.

روستای ماخونیك در خراسان جنوبی، روستایی است معروف به روستای لی‌لی پوت‌های ایران، روستایی كه قد مردم آن شهره عام و خاص است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

 علت ساخت و بنای مدرسه، اشتیاق مردم به یادگیری علوم قرآنی بوده است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

مدرسه دارای شعبة حفظ قرآن مجید بوده كه در شعبه حفظ قرآن به طور دائم مشتاقان كلام وحی مشغول فراگیری قرآن می‌باشند.

روستای ماخونیك در خراسان جنوبی، روستایی است معروف به روستای لی‌لی پوت‌های ایران، روستایی كه قد مردم آن شهره عام و خاص است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

 علت ساخت و بنای مدرسه، اشتیاق مردم به یادگیری علوم قرآنی بوده است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

مدرسه دارای شعبة حفظ قرآن مجید بوده كه در شعبه حفظ قرآن به طور دائم مشتاقان كلام وحی مشغول فراگیری قرآن می‌باشند.

روستای ماخونیك در خراسان جنوبی، روستایی است معروف به روستای لی‌لی پوت‌های ایران، روستایی كه قد مردم آن شهره عام و خاص است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

 علت ساخت و بنای مدرسه، اشتیاق مردم به یادگیری علوم قرآنی بوده است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

مدرسه علمیه انوارالعلوم در اواخر سال 1365 ساخته شده است.

مدرسه دارای شعبة حفظ قرآن مجید بوده كه در شعبه حفظ قرآن به طور دائم مشتاقان كلام وحی مشغول فراگیری قرآن می‌باشند.

روستای ماخونیك در خراسان جنوبی، روستایی است معروف به روستای لی‌لی پوت‌های ایران، روستایی كه قد مردم آن شهره عام و خاص است.به روایت تصویر


به روایت ویدئو