مروری بر قوانین AFC برای تعیین تیم صعود کننده - فرتاک ورزشی | نیوز پارسی

مروری بر قوانین AFC برای تعیین تیم صعود کننده

بازدید: 10

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 21:35


مروری بر قوانین AFC برای تعیین تیم صعود کننده
به گزارشفرتاک ورزشی،

 با فرا رسیدن روز پایانیجام ملت های آسیادر مرحله گروهی، به زودی تکلیف شانزده تیم صعود کننده به دور بعد مشخص خواهد شد و دو تیم اول هر یک از گروه های شش گانه به اضافه چهار تیم برتر سوم، شانزده تیم اولین دور حذفی را تشکیل خواهند داد.

اما در بسیاری از موارد ممکن است تیم ها از نظر امتیاز با یکدیگر مساوی باشند که در صورت رخ دادن چنین شرایطی، قوانین ذیل حکم به صعود تیم ها خواهد داد.

-تیم ها بر اساس امتیاز (3 امتیاز برای پیروزی، 1 امتیاز برای تساوی) در گروه های خود جای می گیرند اما در صورت تساوی امتیازات، نحوه قرار گرفتن رقبا درجدولبه ترتیب زیر (مقررات ماده 9.3) انجام می شود:

-امتیاز در دیدارهای رودررو بین تیم های رقیب در مسیر صعود

- تفاضل گل در دیدارهای رودررو بین تیم های رقیب در مسیر صعود

- تعداد گل های به ثمر رسیده در دیدارهای رودررو بین تیم های رقیب در مسیر صعود

- تعداد گل های دریافتی در دیدارهای رودررو بین تیم های رقیب در مسیر صعود

 

اما اگر بیش از دو تیم برای صعود واجد شرایط بودند و این چهارقانوندر مورد آنها تاثیرگذار نبوده و نتیجه را مشخص نکرد، این قوانین اعمال خواهد شد؛

 

-تفاضل گل در تمامبازیهای مرحله گروهی

- گل های به ثمر رسیده در تمام بازی های مرحله گروهی

 

اما اگر دو تیم شرایط یکسانی داشته و آخرین بازی مرحله گروهی را برگزار می کردند، در پایان آن دیدار بین آنها ضربات پنالتی تیم صعود کننده را تعیین می کند.

 

اما اگر این اتفاق نیز رخ نداد، قوانین انضباطی تعیین کننده تیم صعود کرده خواهد بود؛

 

کارت زرد: یک امتیاز

کارت قرمز در نتیجه دریافت دو کارت زرد: سه امتیاز

کارت قرمز مستقیم: سه امتیاز

کارت زرد و بعد از آن دریافت کارت قرمز مستقیم: چهار امتیاز

 

 

مطالب مشابه