موضع ایران درباره روابط آنکارا و دمشق - مشرق نیوز | نیوز پارسی

موضع ایران درباره روابط آنکارا و دمشق

منبع: مشرق نیوز

بازدید: 11

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 20:58


وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک رسانه روسی از آمادگی تهران برای میانجی گری میان سوریه و ترکیه خبر داد و برقراری روابط میان دمشق و آنکارا را به نفع منطقه دانست.

موضع ایران درباره روابط آنکارا و دمشق

به گزارش مشرق،محمد جواد ظریفوزیر خارجه ایران در گفتگو باروسیاالیوماز آمادگیتهرانبرای میانجیگریمیاندمشقوآنکاراخبر داد.

وی به خبرنگارروسیاالیومدر تهران گفت: ما با دوستانمان در ترکیه درباره عملیات نظامی شأن درسوریهبسیار گفتگو کردیم. گفتگوها سه جانبه و دوجانبه بود. موضع ما این است که تنها راه بازگشت امنیت و ثبات به سوریه و تأمین مرزها با ترکیه و رفع نگرانی مشروع آنکارا در حمایت اراضیاشازتروریسماین است که دمشق نیروهایش را در طرف سوری مرز با ترکیه مستقر کند.

بیشتر بخوانید:

ظریف: برای مبادلات مالی منتظر اروپا نمی‌نشینیم

ظریف:"اینستکس" با FATF ارتباطی ندارد

وزیر خارجه ایران افزود: اشغال را نمی‌توان با اشغال دیگری عوض کرد بلکه راهکار آزادسازی آن اراضی و استقرار نیروهای سوریه صاحب زمین و بسط حاکمیت دمشق است. سوری‌ها توان ایجاد امنیت در آن مناطق را دارند و ایران و روسیه آماده کمک به ترکیه و روسیه برای دستیابیبه حل و فصل هستند.

ظریف در پرسش به سوالی درباره آمادگی تهران برای میانجیگریمیان دمشق و آنکارا اعلام کرد: از دیدگاه ما روابط میان آنکارا و دمشق به نفع منطقه است و اگر طرفین از ما درخواستی در این زمینه داشته باشند ما آماده نقش آفرینی به عنوان میانجی هستیم.

منبع: مهر

مطالب مشابه