شریعتمداری که پنجم آبان برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت وعده داده بود نام همه اعضای هیات مدیره شرکت های تابع این وزارتخانه از جمله شستا و صندوق های بازنشستگی را با هدف شفاف سازی منتشر می کند.

این فهرست شامل ۱۲۰۰ نفر می شود که در حدود ۵۵۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت می کنند.

اکنون ۱۷ پوشه از این شرکت ها در تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارگذاری شده است و به نظر می رسد بقیه نام ها بتدریج اعلام می شود.

این نام ها روی تارنمای وزارتخانه به نشانی https://www.mcls.gov.ir/fa/list در دسترس است.