نگران نباشید؛ تورم کنترل شد - دنیای اقتصاد | نیوز پارسی

نگران نباشید؛ تورم کنترل شد

بازدید: 15

تاریخ: 1397/7/19

ساعت: 14:17


ايسنا :نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی گفت: خوش‌حال کننده ترین خبری که اخیرا شنیدم اعلام موضع جمهوری اسلامی ایران به صورت شفاف توسط مقام معظم رهبری در ورزشگاه آزادی بود مبنی بر این‌که ما زیر بار هیچگونه ظلم نخواهیم رفت و کسی که می‌خواهد با ما گفت‌وگو کند باید حسن نیت خود را نشان دهد.

علی کرد در گفت‌وگو با ایسنا هم‌چنین بیان کرد: خوشحال کننده ترین خبر دیگری که در این چند روز شنیده‌ام همسویی قوای سه‌گانه با این فرامینمقام معظم رهبریاست که ایشان فرمودند قوایسه گانهباید متحد و متفق و همسو برای مبارزه با تحریم‌های ظالمانه در یک سنگر بایستند و راهبرد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و توسعه دانش بنیان برایاقتصاد مقاومتیرا پیش ببرند و فکر کنم آن‌چه که ترامپ دیوانه‌ و ابرجنایتکاران لحاظ کرد، گرچه از نظر دید انسانی و عاطفی یک مساله غیرانسانی بود اما باعث شد که ما متحدتر شویم و دشمن خود را بهتر بشناسیم.

وی تصریح کرد: مسائل کشور تحت فرامین مقام معظم رهبری با حفظ و احترام و پاسداری آرمان‌های مقدس امام دستاوردهایجمهوری اسلامیو تمامیت ارضی ایران پیش می‌رود. امیدواریم که از  تغییرات ارز، تورم، ایجاد تشنج وتبلیغاتسوء عبور کنیم. همه ظرفیت‌ها را در کشور داریم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری هر کسی باید در جایگاه خود تولیدات و صادرات کشور را مدیریت کند و با بعضی از معضلات و ناهنجاری‌ها مبارزه کنند؛ چراکه دشمن به خیال خود ایران رازمینگیر تر می‌کند اما به نظر من برعکس شد وایرانهوشیارتر و بیدارتر شد و دشمن خود را بهتر شناخت.

این عضو کمیسیون اجتماعیمجلس شورای اسلامیاظهار کرد: بهمردم ایراناین خبر خوش را می‌دهم که در رابطه باارزوتورمنگران نباشند به ویژه آن‌که خادمان آن‌ها درخانه ملتبا جلسات فشرده این روزها تورم را کنترل کردند و همه تذکرات را به هیاتدولتو رئیس‌جمهور و مجموع وزرا دادند و خروجی جلسات به عنوان راهبرد و راهکارملت ایراندر بخش اقتصادی برای توسعه همه جانبه و کنترل بازار ارز و تهیه سبد کالای عمومی خوش‌ترین خبری است که نمایندگان مردم آن را تصویب کردند.

وی افزود: این کار باکارشناسیو جلوگیری از سوءاستفاده مصوب شده است و به همه افراد نیازمند مخصوصا کسانی که تحتپوششنهادهای حمایتی هستند، تعلق می‌گیرد و برای اقشار کمدرآمدروستایی و عشایری هم تدابیر خاصی دیده شده است؛ یعنی این‌که ارزاق عمومی به آسانی قابل دسترس مردم خواهد بود.

 

مطالب مشابه
به روایت ویدئو