وعده‌های پر ریسک خودروسازان به مشتریان - خودرو بانک | نیوز پارسی

وعده‌های پر ریسک خودروسازان به مشتریان

بازدید: 13

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 23:28


با دستور وزیر صنعت معدن و تجارت، ستاد پاسخگویی به مشتریان توسطسایپاو ایران‌خودرو تشکیل شد و مدیران فروش این دو خودروساز با حضور در جمع ثبت‌نام‌ کنندگان معترض سعی در تکریم و جلب رضایت آنان کردند.
به گزارشخودروبانکو به نقل از عصر خودرو، خواسته معترضان دریافت خودروهای معوق خود با قیمت قبلی بود که خودروسازان با دادن برخی وعده‌ها سعی کردند مشتریان خود را آرام کنند. یکی از وعده‌های خودروسازان احتمال تامین قطعات برخی از خودروهای مونتاژی و عمل به تعهدات معوق این محصولات بود. دادن این وعده آن هم در شرایط موجود اقتصادی و سیاسی و آینده‌ای مبهم برای صنعت خودرو، منطقی نیست و بهتر است خودروسازان وعده‌های پر ریسک ندهند. در حال حاضر خودروسازان صدها هزار دستگاه خودروی ثبت‌نامی معوق دارند که این موضوع نشان از عدم برنامه‌ریزی و آینده‌نگری آنان دارد و بدون توجه به توان تولید خود، پیش‌فروش انجام داده و حال از انجام این تهعدات عاجز هستند. پس در این شرایط بهتر است خودروسازان برای آرام کردن معترضان وعده‌های پر ریسک نداده و با شفافیت با مشتریان خود سخن بگویند.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو