پاس گل علی قلی زاده مقابل کلوب بروخه (شارلوا 2-1 کلوب بروخه)

منبع: طرفداری

بازدید: 11

تاریخ: 1397/8/20

ساعت: 00:16


طرفداری -در پیروزی شارلروا مقابل کلاب بروخه در لیگ بلژیک، علی قلی زاده پاس گل اول تیمش را به ثبت رساند. 

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو