پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس - بهداشت نیوز | نیوز پارسی
پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس


بازدید: 5

تاریخ: 1398/1/27

ساعت: 04:07


در حوزه علمیه سوسنگرد روزانه دوهزار وعده غذای گرم تهیه می‌شود و به روستا‌های سیل زده در اطراف سوسنگرد ارسال و بین سیل زدگان پخش می‌شود.

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

پخت و تهیه غذا برای سیل زدگان خوزستان + عکس

میزانبه روایت تصویر


به روایت ویدئو