پر درآمدترین مشاغل در سراسر کانادا/ عکس

بازدید: 5

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:24


طبق آمار کانادا متوسط دستمزد کارکنان کانادا در حال حاضر 952 دلار در هر هفته است و یا کمتر از 50،000 دلار در سال است. درآمد مشاغلی که در لیست فوق قرار دارند به طور میانگین 3 برابر بیشتر از متوسط درآمد کارمندان کانادا می باشد.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو