به گزارش افکارنیوز،

حمیرا ریاضی با انتشار این عکس نوشت:

در هر ایستگاهی که پیاده شوی کنار توام این قطار مثل همیشه در کف دستم راه می رود -شمس لنگرود.

 

اینستا