کم در آمدترین مشاغل در سراسر کانادا/ عکس

بازدید: 7

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:22


طبق آمار کانادا متوسط دستمزد کارکنان کانادا در حال حاضر 952 دلار در هر هفته است و یا کمتر از 50،000 دلار در سال است. درآمد مشاغلی که در لیست فوق قرار دارند به طور میانگین کم تر از نصف متوسط درآمد کارمندان کانادا می باشد.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو