۱۳۰۰ دانشجوی پرستاری در مازندران تحصیل می کنند - مهر | نیوز پارسی

۱۳۰۰ دانشجوی پرستاری در مازندران تحصیل می کنند

منبع: مهر

بازدید: 11

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:45


ساری - مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: هزار و ۳۰۰ دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف پرستاری در استان تحصیل می کنند.

۱۳۰۰ دانشجوی پرستاری در مازندران تحصیل می کنند

به گزارشخبرنگار مهر، بابعلیآزادیان شامگاه دوشنبه در مراسم تقدیر از پرستاران نمونه استان با بیان اینکه ۵ هزارو ۴۰۰ کادر پرستاری در اورژانس بیمارستانی و شبکه های بهداشت در سطح استان فعالیت می کنند، گفت: ۱۳۰۰ دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحصیل می کنند

وی به فعالیت هوم کر در استان اشاره کرد و افزود: ۲۰ هوم کر در استان مازندران استان مجوز اخذ کردند و در مراکز مراقبت بیماران را در منزل انجام می دهند.

آزادیان ادامه داد: برای مراقبت از بسیاری از بیماران مجبوریم تخت های بیمارستانی را اشغال کنیم که با افزایش این مراکز خدمات مشاوره ای و درمانی در خارج از بیمارستان ها انجام می شود

حامد روحانی زاده، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه با بیان اینکه حدود ۵ هزار پرستار در بیمارستان ها، اورژانس و مراکز درمانی فعالیت می کنند، گفت: پرستار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پرستاران و پزشکان دو بال اصلی هر سیستم درمانی هستند.

وی با تاکید بر اینکه پرستاری از مهارت عمومی باید به علوم تخصصی ارتقا داده شود، افزود: پرستاران در کنار مدارک دانشگاهی باید ارتقای آموزشی را داشته باشند زیرا بیماران ما انتظار دارند که خدمات پرستاری مطلبوب را دریافت کنند.

دکتر روحانی زاده با بیان اینکه اشتباه در ارائه خدمات می تواند صدمات زیادی را وارد کند، ادامه داد:  اشتباهات پزشکی و پرستاری بسیار اندک است ولی با ارتقای خدمات و آموزش های لازم امیدواریم شاهد کاهش این حوادث باشیم.

وی با بیان اینکه پرستاران خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند، افزود: پرستاران می توانند با ارتقای سطح علمی، جایگاه خود را ارتقا دهند تا خدمات با کیفیت بیشتری ارائه شود.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو