کلیسای نوتردام؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی

منبع: برترین ها

39

1398/2/27

19:32


در تصاویر زیر خسارات وارده به کلیسای نوتردام در شهر پاریس فرانسه را یک ماه پس از آتش سوزی می‌بینید.

برترین‌‌ها: در تصاویر زیر خسارات وارده به کلیسای نوتردام در شهر پاریس فرانسه را یک ماه پس از آتش سوزی می‌بینید.

کلیسای نوتردام؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو