شرور معروف داخل کانال کولر دستگیر شد / در شهرستان صحنه رخ داد

منبع: رکنا

13

1398/2/27

23:16


ماموران انتظامی صحنه با انجام تحقیقات متوجه شدند این فرد شرور در منزل پدرش حضور دارد و پس از ورود به منزل مذکور موفق به دستگیری شرور سابقه‌دار شدند که خود را در کانال کولر مخفی کرده بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو