نقاشی‎‌های مزارع برنج (عکس)

نقاشی‎‌های مزارع برنج (عکس)


منبع: عصر ایران

5

1399/4/9

11:18


TVHنقاشی‎‌های مزارع برنج، تبدیل به یکی از جاذبه‎های گردشگری مهم شهر شن‎یانگ استان لیائونینگ چین شده ‎اند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو