معاون وزیر بهداشت: در خوشبینانه ترین حالت 12 تا 14 ماه دیگر واکسن کرونا در دسترس قرار می گیرد

منبع: عصر ایران

3

1399/4/9

23:12


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو