ماجرای عجیب ضرب و شتم متخصص بیهوشی

منبع: برترین ها

33

1399/4/10

03:24


ماجرای کتک زدنِ متخصص بیهوشی بیمارستان پیرانشهر از سوی همراهان یک متوفی کرونایی از زبان خودش بشنوید.

برترین‌ها: ماجرای کتک زدنِ متخصص بیهوشی بیمارستان پیرانشهر از سوی همراهان یک متوفی کرونایی از زبان خودش بشنوید.

ماجرای عجیب ضرب و شتم متخصص بیهوشی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو