ماشین‌برقی‌های ایران در مسیر تولید!

منبع: برترین ها

7

1399/4/10

08:10


علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا گفت: بدون شک موتورهای خودروهای برقی از خودروهای بنزینی قویتر است. صفر تا صد خودروهای برقی ما 4 تا 5 ثانیه است سال گذشته جایز نوبل را برای حل کردن مشکل باطری خودروهای برقی گرفتیم.

خبرآنلاین: علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا گفت: بدون شک موتورهای خودروهای برقی از خودروهای بنزینی قویتر است. صفر تا صد خودروهای برقی ما 4 تا 5 ثانیه است سال گذشته جایز نوبل را برای حل کردن مشکل باطری خودروهای برقی گرفتیم.

ماشین‌برقی‌های ایران در مسیر تولید!

تصویری


ویدئو