تکذیب وجود رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک

منبع: برترین ها

10

1399/4/11

01:04


ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران را تکذیب کرد.

برترین‌ها: ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران را تکذیب کرد.

تکذیب وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو