سلاخی شدن جوان اهری در پارک آنالار

منبع: رکنا

243

1398/2/27

23:41


گفتنی است درگیری بین قاتل و مقتول بر سر اختلافات شخصی بود که در حال حاضر قاتل دستگیر و روانه زندان شده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو