غزل شیرازی بازیگر تبلیغات تلویزیون +عکس

منبع: ساتین

622

1398/3/25

21:59


غزل شیرازی بازیگر تیزرهای تبلیغاتی در تلویزیون صداوسیما است.

تیزر تبلیغات رفاهی فروشگاه رفاه ، بانک قوامین ، بیسکویت مادر ، گلرنگ ، شیشه پاک کن سری رویایی گلرنگ

نام بازیگران زن ایرانی محمد امیری کیست غزل شیرازی کیست عکس جدید بازیگران بازیگران زن تبلیغات تلویزیون بازیگر تبلیغات تلویزیونی

نام بازیگران زن ایرانی محمد امیری کیست غزل شیرازی کیست عکس جدید بازیگران بازیگران زن تبلیغات تلویزیون بازیگر تبلیغات تلویزیونی

عکس غزل شیرازی و محمد امیری

تصویری


ویدئو