رنگ و بوی تابستان در روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان در روزهای پایانی خرداد


منبع: برترین ها

14

1398/3/26

07:29


پس از چند ماه پر باران و هوای معتدل و بهاری، موج گرمای تابستانی، چند روز زودتر از آغاز فصل گرما، وارد پایتخت شده است. روزهای پایانی خردادماه، بیش‌تر از آنکه بهاری باشد، رنگ و بوی تابستان دارد.

خبرگزاری فارس: پس از چند ماه پر باران و هوای معتدل و بهاری، موج گرمای تابستانی، چند روز زودتر از آغاز فصل گرما، وارد پایتخت شده است. روزهای پایانی خردادماه، بیش‌تر از آنکه بهاری باشد، رنگ و بوی تابستان دارد. طبق اعلام سازمان هواشناسی، تابستان امسال، حرارت سال‌های گذشته را نخواهد داشت؛ با این حال، عابران و رهگذران، در ساعات میانی روز، چاره‌ای جز پناه بردن به سایه‌ها ندارند. خورشید تابستانی، بی‌استراحت مشغول نورافشانی و گرمابخشی است.

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

رنگ و بوی تابستان روزهای پایانی خرداد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو