مدیرعامل استقلال: به دنبال راه اندازی اپلیکیشن کاربردی برای هواداران استقلال هستیم / ویدیو

منبع: طرفداری

15

1399/4/18

00:13


طرفداری - سعادتمند: ما یک سوپر اپ را  پیش بینی کردیم و این میتواند به باشگاه کمک کند و ارتباط خوبی با هوادار بگیرد و هوادار خیلی از مواردش را میتواند در آنجا مطرح کند.

مطالب مشابه