محکومیت پرسپولیس در پرونده کالدرون / ویدیو

منبع: طرفداری

16

1399/4/18

00:26


طرفداری - پرسپولیس به پرداخت مطالبات گابریل کالدرون، مربی سابق خود محکوم شد.

مطالب مشابه