گل کسیه به یوونتوس (میلان 2-2 یوونتوس)

منبع: طرفداری

38

1399/4/18

04:25


طرفداری - فرانک کسیه با به ثمر رساندن این گل بازی را به تساوی کشاند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو