گل کسیه به یوونتوس (میلان 2-2 یوونتوس)

منبع: طرفداری

25

1399/4/18

01:55


طرفداری - فرانک کسیه با به ثمر رساندن این گل بازی را به تساوی کشاند.

مطالب مشابه