ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ ۲۰:۳۰

منبع: برترین ها

22

1399/4/21

00:31


روح الله زم سرشبکه آمدنیوز که روزی فکرش را نمی‌کرد پای گفتگو با ۲۰:۳۰ بنیشیند امروز با این بخش خبری مصاحبه کرد و بدون تعارف زوایای دیگری از فعالیت‌های خود را افشا کرد.

آخرین خبر: روح الله زم سرشبکه آمد نیوز که روزی فکرش را نمی‌کرد پای گفتگو با ۲۰:۳۰ بنیشیند امروز با این بخش خبری مصاحبه کرد و بدون تعارف زوایای دیگری از فعالیت‌های خود را افشا کرد.

بخش‌های مختلف گفتگوی روح الله زم را در ویدئو‌ها زیر ببینید.

 

مشی سیاسی زم از زبان خودش

 

 

ناگفته‌های روح الله زم در ۲۰:۳۰

 
 
 
تصاویر منتشر نشده از عملیات دستگیری زم
 
 

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ ۲۰:۳۰

 
 
 
روایت زم از خط قرمز رسانه های ضد انقلاب
 
 

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ ۲۰:۳۰

 
 
 
زم: ماشین ضد گلوله در اختیارم گذاشتند
 
 

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ ۲۰:۳۰

 
 
 
روح الله زم: اشتباه رسانه‌ای کردم
 
 

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ ۲۰:۳۰

 
 
 
واکنش زم به مشاهده خبر دستگیری اش در کانال آمدنیوز
 
 

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ ۲۰:۳۰

مطالب مشابه