انتقاد علی دایی از آقازاده ها (فیلم)

منبع: عصر ایران

20

1399/4/21

09:08


آقای گل جهان در مصاحبه جدیدش با سایت گل بر این باور است اجازه بازگشتش به فوتبال را نمی دهند.

مطالب مشابه