مدیران سابق بانک مرکزی در جلسه محاکمه

منبع: برترین ها

13

1399/4/21

10:20


خبرگزاری میزان؛ تصاویری از حضور رسول سجاد و‌ محسن صالحی از مدیران سابق بانک مرکزی در دادگاه امروز را منتشر کرد.

خبرگزاری میزان؛ تصاویری از حضور رسول سجاد و‌ محسن صالحی از مدیران سابق بانک مرکزی در دادگاه امروز را منتشر کرد.

مدیران سابق بانک مرکزی در جلسه محاکمه

 

 

مطالب مشابه