ازدحام مردم در جشنواره اسبِ مازندران!

منبع: برترین ها

17

1399/4/21

10:55


باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویری از ازدحام مردم مازندران در جشنواره اسب در اوج کرونا را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویری از ازدحام مردم مازندران در جشنواره اسب در اوج کرونا را منتشر کرد.

ازدحام مردم در جشنواره اسبِ مازندران!

مطالب مشابه