ایده اعتراضی رپر آمریکایی، در شبکه‌های اجتماعی آمریکا ترند شد

منبع: برترین ها

9

1399/4/21

13:23


رپر آمریکایی به نشانه حمایت از اعتراضات علیه نژادپرستی، صحنه قتل جورج فلوید را در ابتدای موزیک ویدئو خود بازسازی کرد که با استقبال گسترده کاربران فضای مجازی آمریکا مواجه شد.

برترین‌ها: رپر آمریکایی به نشانه حمایت از اعتراضات علیه نژادپرستی، صحنه قتل جورج فلوید را در ابتدای موزیک ویدئو خود بازسازی کرد که با استقبال گسترده کاربران فضای مجازی آمریکا مواجه شد.

ایده اعتراضی رپر آمریکایی، در شبکه‌های اجتماعی آمریکا ترند شد