صادقی: وزارت ورزش مانع آمدن دستیار خارجی فرهاد مجیدی شد / ویدیو

منبع: طرفداری

16

1399/4/23

01:56


امیرحسین صادقی اعتقاد دارد دستورات ورازت ورزش و جوانان مانع از تشکیل کادر فنی مورد نظر فرهاد مجیدی شده است.

مطالب مشابه