امیرحسین صادقی: تفکر اینکه وزیر پرسپولیسی است، توسط پسر سلطانی‌فر به وجود آمد / ویدیو

منبع: طرفداری

24

1399/4/23

02:07


امیرحسین صادقی همچنین ادامه داد:

 در پرسپولیس بعد از تغییر مدیر عامل سرمربی حفظ میشود اما در استقلال بعد از تغییر مدیر عامل سرمربی هم تغییر میکند. چرا در این سال ها شاکله اصلی استقلال تغییر میکند؟!

مطالب مشابه