تصاویری از وقوع حادثه در ناو هواپیمابر آمریکایی

منبع: برترین ها

10

1399/4/23

08:43


عرشه کشتی جنگی «یو اس اس بونهام ریچارد» نیروی دریایی آمریکا دچار آتش سوزی شد. این حادثه اقلا ۱۱ مجروح داشته و این ناو تا مدت‌ها نمی تواند در مانورهای نظامی شرکت کند.

خبرآلاین: عرشه کشتی جنگی «یو اس اس بونهام ریچارد» نیروی دریایی آمریکا دچار آتش سوزی شد. این حادثه اقلا ۱۱ مجروح داشته و این ناو تا مدت‌ها نمی تواند در مانورهای نظامی شرکت کند.

تصاویری از وقوع حادثه در ناو هواپیمابر آمریکایی

مطالب مشابه