توصیه‌های دقیقه نودی برای روز قبل از کنکور در قالب یک اینفوگرافیک مطرح شد.